VersobankUudisedUudiste arhiiv2018Oluline info Versobank AS hoiustajatele likvideerimismenetluses

Oluline info Versobank AS hoiustajatele likvideerimismenetluses

29.03.2018.

Hoiustajatel on võimalus oma hoiuse saldot kontrollida Versobanki internetipanga kaudu www.versobank.com.

Lisaks tuleb hoiustajal Tagatisfondist hüvitise saamiseks täita avaldus, mis on Versobanki internetipanga vahendusel saadaval alates 29. märtsist 2018. Kui hoiustajal puudub ligipääs Versobanki internetipangale, siis on alates 29. märtsist 2018 tööpäeviti kell 09.00-17.00 avatud ka teeninduslett Versobanki asukohas Hallivanamehe 4, 11317 Tallinn.

Täiendava info saamiseks tuleb pöörduda likvideerija poole (telefon 5679 8500 tööpäeviti kell 09.00-17.00; e-post ).

 

Harju Maakohus määras Versobanki likvideerijad

Harju Maakohus kinnitas oma määrusega Versobank ASi likvideerijad. Avalduse likvideerijate määramiseks esitas kohtule krediidiasutuse seaduse põhjal Finantsinspektsioon, pärast seda, kui Euroopa Keskpank oli 26. märtsil 2018 Finantsinspektsiooni ettepanekul tunnistanud kehtetuks Versobank ASi krediidiasutuse tegevusloa.

Vastavalt kohtumäärusele on likvideerijad vandeaudiitor Eero Kaup (KPMG Baltics OÜ partner), siseaudiitor Viljar Alnek (KPMG Baltics OÜ siseauditi teenuste juht) ning vandeadvokaat Ksenia Kravtšenko (Advokaadibüroo KPMG Law OÜ). Finantsinspektsioon arvestas likvideerijate nimetamisel nende erapooletust, kvalifikatsiooni ning võimekust läbi viia krediidiasutuse likvideerimine, mis oma olemuselt on kompleksne ülesanne ja nõuab mitmete valdkondade tipptasemel pädevust.

Panga likvideerijad on alustanud tööülesannete täitmist ning panga raamatupidamisandmetega tutvumist. Teeme tihedat koostööd Tagatisfondiga, et fond saaks alustada Versobanki era- ja äriklientide kuni 100 000-euroste hoiuste hüvitamist 5. aprillil, ütles Eero Kaup KPMG teates.

Kaup lisas, et vastavalt seadusele kestab krediidiasutuse likvideerimisprotsess vähemalt kuus kuud ning likvideerijad loodavad, et koostöö eri osapooltega laabub hästi.

Versobank ASi likvideerimise ladusa toimimise huvides on Tagatisfond otsustanud alates 5. aprillist 2018 hüvitada panga hoiustajate hoiused ja investeeringud vastavalt seaduses sätestatud piirmäärale, kuni 100 000 euro ulatuses hoiustaja kohta ning kuni 20 000 eurot investeerimisteenuse kliendi kohta.

Mitteresidentide hoiused on samuti tagatud ning kuuluvad hüvitamisele seaduses sätestatud tingimustel ja korras.

Täpse hüvitamisele kuuluva summa annab klientidele ja Tagatisfondile teada Versobank ASi likvideerija, kes on kohustatud kahe tööpäeva jooksul tagama igale hoiustajale võimaluse tutvuda oma hoiuse kohta olemasolevate raamatupidamisandmetega ning saada hoiuse saldo kohta teade.

Täiendav info on leitav Finantsinspektsiooni kodulehel:

http://www.fi.ee/index.php?id=22611

Kontaktid