VersobankUudisedUudiste arhiiv2019Versobank AS-i laenuportfell müüakse LHV Pangale

Versobank AS-i laenuportfell müüakse LHV Pangale

14.01.2019

Versobank AS (likvideerimisel) sõlmis 2018. aasta detsembri lõpus lepingu panga laenuportfelli müügiks AS-ile LHV Pank. Sõlmitud lepingu kohaselt viiakse omandamistehing lõpule eelduslikult 28.01.2019.

Laenuportfelli müük ei too Versobank AS-i (likvideerimisel) laenuklientidele kaasa mingeid sisulisi muutusi. Kõik laenulepingutes kokku lepitud õigused ja kohustused jäävad kehtima, ainult Versobank AS-i (likvideerimisel) asemel saab lepingu teiseks osapooleks AS LHV Pank. Muuhulgas tähendab see, et laenuvõtjatel tuleb pärast tehingu lõpuleviimist teostada laenumakseid AS-ile LHV Pank – rekvisiidid teatatakse klientidele eraldi.

Hetkel, kuni täiendava teate saatmiseni toimub Versobank AS-iga (likvideerimisel) sõlmitud krediidilepingute täitmine endises korras: kõik maksed tuleb laenajatel teha krediidilepingus kokkulepitud ulatuses ja kuupäevadel Versobank AS-i (likvideerimisel) arvelduskontole nr EE971010000000269019.

Need kliendid, kes pärast teate saamist ekslikult teostavad laenumakseid siiski Versobank AS-ile (likvideerimisel), ei pea muretsema, sest Versobank AS (likvideerimisel) edastab laekunud vahendid ise AS-ile LHV Pank.

Versobank-i laenuportfelli edukas müük on oluliseks teetähiseks panga likvideerimismenetluses. Versobank AS-i krediidiasutuse tegevusluba tunnistati Euroopa Keskpanga poolt kehtetuks 26. märtsil 2018, pank on likvideerimisel ega või osutada finantsteenuseid. Tänaseks on praktiliselt kõigile hüvitamistaotluse esitanud klientidele nende Versobanki hoiused välja makstud. Laenuportfelli üleminek võimaldab ka laenuklientide segmendi ees likvideeritava panga poolsed kohustused täita ning likvideerimismenetluse lõpule viimisega jätkata.

Kontaktid