VersobankUudisedUudiste arhiiv2018Kokkuvõte Versobank AS likvideerimismenetlusest ja olulisemast infost

Kokkuvõte Versobank AS likvideerimismenetlusest ja olulisemast infost

14.06.2018

Euroopa Keskpank tunnistas 26. märtsil 2018 Finantsinspektsiooni ettepanekul kehtetuks Versobank AS-i krediidiasutuse tegevusloa. Vastavalt seadusele ei või Versobank AS (likvideerimisel) osutada finantsteenuseid. Harju Maakohtu kohtumäärusega on panga likvideerijateks määratud Eero Kaup, Viljar Alnek ja Ksenia Kravtšenko. Likvideerijate kohustused tulenevad krediidiasutuste seadusest ning nad peavad täitma oma ülesandeid erapooletult.

Panga likvideerimismenetluse algfaasis oli likvideerijate esmaseks prioriteediks koostöös Tagatisfondi ja agentpankadega tagada kõigi hoiustajate arveldusarvete ja hoiuste hüvitamine 100 000 euro ulatuses võimalikult kiiresti ja hoiustajate jaoks mugavalt. 23. mai seisuga oli 2442 hoiustajale välja makstud 87,5 miljonit eurot. Kõiki Tagatisfondi kaudu rahuldamata jäävaid nõudeid (s.h kõiki hoiuseid üle 100 000 euro) käsitletakse panga likvideerimismenetluses.

Likvideerijad teavitavad panga kliente likvideerimismenetluse käigust ning klientide õigustest ja kohustustest teadete saatmisega panga infosüsteemis olevale kontaktaadressile (e-posti aadressi olemasolu korral e-posti teel) ning teabe avaldamisega Versobanki veebilehel. Vastuolude korral varasema ja hilisema infoedastuse vahel palume õigeks lugeda hilisemaid teavitusi ja veebilehel olevat värskeimat informatsiooni.

Infopäringuid likvideerijatele saab esitada e-posti aadressil ning telefonil (+372) 5679 8500. Anname oma parima, et vastata teie küsimustele võimalikult kiiresti ning vabandame ette, kui see päringute suure hulga või küsimuse keerukuse tõttu ei toimu nii kiiresti, kui küsimuste esitajad soovivad. Loodame, et siin esitatud info annab vastab suurele osale Teie küsimustest. Lisateavet saab ka Finantsinspektsiooni ja Tagatisfondi veebilehtedelt www.fi.ee ja www.tf.ee

Täielik informatsioon Korduma Kippuvatest Küsimustest asub alljärgneva lingi all:

2018-06-14 KKK.pdf
 

Kontaktid